Osaamistehdas kerää palveluiden käytöstä tietoa evästeillä. Tietoa käytetään tuotekehitykseen, palveluiden toimittamiseen ja personointiin sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön.

Työturvakortit.fi palvelun henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Laatimispvm: 01.07.2015

Muutospvm: 01.07.2015

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Osaamistehdas Oy (y-tunnus: 2571242-6)

Yhteystiedot: Osoite: Iso Roobertinkatu 20–22 A, 00120 Helsinki

Sähköposti: info@tyoturvakortit.fi

2. Rekisterin nimi

Työturvakortit.fi:n käyttäjärekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Työturvakortit.fi palvelun käyttäjien tunnistus, käyttäjien työturvallisuuskoulutukseen ilmoittautuminen, sekä koulutuksiin liittyvien viestien välittäminen. Lisäksi rekisteröityneen käyttäjän suostumuksella toimitamme hänelle koulutukseen liittyvää markkinointiviestintää.

4. Rekisterin tiedot

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:

 • etunimi
 • sukunimi
 • syntymäaika
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • salasana
 • kirjautumisaika
 • palvelun käyttäjäkohtaiset asetukset: kieli

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • ilmoittautumistiedot
 • verkkokaupan tilaustiedot
 • testitulokset

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassaolevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjät luovuttavat vapaaehtoisesti tiedot tai ne on tallennettu automaattisesti käyttäjän vierailtua sivustolla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin. Rekisteri sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan salasanasuojatulla palvelimella, joka on ulkopuolisen tahon toimesta auditoitu täyttäväksi SSAE16 ja ISAE 3402 standardit.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@tyoturvakortit.fi

9. Muuta

Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröityneellä jäsenellä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.