Työturvallisuuskorttikoulutus: mitä siihen sisältyy ja miksi se kannattaa?

Turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän oikeus ja työturvallisuuskorttikoulutus on yksi keskeinen tapa varmistaa, että tämä oikeus toteutuu. Vaikka työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, monet tilaajayritykset ja työnantajat vaativat sen työntekijöiltään ja alihankkijoiltaan. Miksi näin on, ja mitä hyötyä työturvallisuuskorttikoulutuksesta on?

Mikä on työturvallisuuskorttikoulutus?

Työturvallisuuskorttikoulutus on kahdeksan tunnin mittainen kurssi, joka tarjoaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa henkilökohtaisen työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kurssit järjestää Työturvallisuuskeskus yhteistyössä kurssijohtajien kanssa ympäri Suomen. Koulutus voidaan toteuttaa yrityksen omana koulutuksena, tilauskoulutuksena tai avoimena koulutuksena, johon yksittäiset henkilöt voivat osallistua.

Koulutuksen tavoitteet

Työturvallisuuskorttikoulutuksen päätavoitteet ovat:

 • Parantaa työturvallisuutta työpaikoilla ja vähentää tarvetta päällekkäisille koulutuksille.
 • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä.
 • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla.
 • Antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta.
 • Herättää kiinnostusta ja motivaatiota työturvallisuusosaamiseen.
 • Vähentää työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista.
 • Nostaa työturvallisuuden tietoisuutta ja parantaa sen tasoa.
 • Tarjota peruskoulutus kaikille toimialoille.
 • Tarjota hyvää kertausta työturvallisuusasioista.

Koulutuksen historia ja nykytila

Työturvallisuuskorttikoulutukset aloitettiin Suomessa vuonna 2003. Työturvallisuuskeskus ry hallinnoi ja kehittää koulutusta yhteistyössä edelläkävijäyritysten kanssa. Vuosittain järjestetään noin 13 500 työturvallisuuskorttikoulutusta, joihin osallistuu yli 150 000 henkilöä. Elokuuhun 2023 mennessä koulutuksen on suorittanut yli 2,5 miljoonaa ihmistä, ja voimassa olevia kortteja on noin 800 000.

Koulutuksen hyödyt ja saavutukset

Työturvallisuuskorttikoulutuksen merkitys on kasvanut huomattavasti sen käyttöönoton jälkeen. Koulutus on erityisen suosittua rakennus-, teollisuus- ja kuljetusalalla, mutta sen käyttö on laajentunut myös sosiaali- ja terveysalalle. Tämä osoittaa, että työturvallisuustietoisuuden lisääminen on tarpeellista kaikilla toimialoilla.

Miten koulutus parantaa työturvallisuutta?

 1. Tietoisuuden lisääminen: Työturvallisuuskorttikoulutus antaa työntekijöille tarvittavat perustiedot, jotka auttavat tunnistamaan ja ehkäisemään työpaikan vaaroja.
 2. Yhteistyön parantaminen: Koulutus parantaa eri osapuolten välistä yhteistyötä yhteisillä työpaikoilla, mikä on olennaista turvallisuuden varmistamiseksi.
 3. Motivaation kasvattaminen: Kun työntekijät ymmärtävät työturvallisuuden merkityksen, he ovat motivoituneempia noudattamaan turvallisuusohjeita ja raportoimaan vaaratilanteista.
 4. Työtapaturmien vähentäminen: Parantunut tietoisuus ja yhteistyö vähentävät työtapaturmien määrää ja vakavuutta.

Työturvallisuuskorttikoulutus on arvokas työkalu, joka auttaa luomaan turvallisempia työpaikkoja ja vähentämään tapaturmia. Se tarjoaa työntekijöille tarvittavat tiedot ja taidot turvalliseen työskentelyyn ja parantaa työpaikkojen turvallisuuskulttuuria. Kortin suosio ja laaja käyttö osoittavat, että tällainen koulutus on tarpeellinen ja arvostettu kaikilla toimialoilla.

Turvallinen työpaikka on jokaisen oikeus, ja työturvallisuuskorttikoulutus on tärkeä askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kun työntekijät ovat hyvin koulutettuja ja motivoituneita, työpaikat voivat saavuttaa nolla tapaturmaa -tavoitteen ja varmistaa, että jokainen työntekijä pääsee terveenä kotiin päivän päätteeksi.