Onko nolla tapaturmaa todella mahdollista?

Nolla tapaturmaa -periaate on monien työpaikkojen ihanne, mutta onko se realistinen tavoite vai utopistinen unelma? Tässä blogipostauksessa perehdytään tähän kysymykseen tarkemmin ja pohditaan, mitä tarvitaan sen saavuttamiseksi.

Miksi nolla tapaturmaa?

Ajatus nollasta tapaturmasta perustuu siihen, että jokainen työntekijä ansaitsee turvallisen työympäristön. Tämä tavoite ei ole pelkkä numero, vaan se symboloi syvää sitoutumista työterveyteen ja turvallisuuteen. Nolla tapaturmaa -ajattelu korostaa, että jokainen tapaturma on estettävissä, ja jokaisen työpaikan tulee pyrkiä siihen kaikin keinoin.

Tapaturmien juurisyyt

Tapaturmien ehkäiseminen edellyttää syvällistä ymmärrystä niiden juurisyistä. Näitä syitä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta:

 • Ulkoiset tekijät: Ympäristöolosuhteet, kuten sää ja työtilojen kunto.
 • Tekniset tekijät: Laitteiden ja koneiden vikaantumiset tai puutteet.
 • Riskienhallinta: Puutteelliset suojaustoimenpiteet tai riskien arviointi.
 • Organisatoriset tekijät: Heikko johtaminen, puutteelliset ohjeet ja valvonnan puute.
 • Inhimilliset tekijät: Virheet ja inhimilliset tekijät, kuten väsymys ja huolimattomuus.

Kun juurisyitä analysoidaan, tarkoituksena ei ole syyllisten etsiminen, vaan kehityskohteiden tunnistaminen ja parantaminen.

Suojaimet ja turvalaitteet

Työturvallisuuden parantaminen alkaa mekaanisista suojauksista ja työprosessien muutoksista. Jos näillä ei voida poistaa riskejä, otetaan käyttöön muita toimenpiteitä. Henkilökohtaiset suojaimet ovat viimeinen keino, jolla hallitaan jäännösriskejä. On tärkeää, että työntekijät tunnistavat työympäristönsä vaarat ja osaavat käyttää oikeita suojaimia.

Nolla tapaturmaa -ajattelun periaatteet

Nolla tapaturmaa -ajattelu ei tarkoita pelkkää nollaa lukuna. Se on kattava lähestymistapa, joka kattaa:

 • Työturvallisuuden: Kaikkien työpaikkojen on pyrittävä jatkuvasti parantamaan turvallisuuttaan.
 • Työterveyden: Hyvä terveys ja hyvinvointi ovat olennainen osa turvallisuutta.
 • Työhyvinvoinnin: Työyhteisön hyvinvointi vaikuttaa suoraan turvallisuuteen ja tehokkuuteen.

Tämä ajattelu vaatii avoimuutta ja jatkuvaa yhteistyötä. Työntekijöiden on koettava, että heidän turvallisuutensa on yritykselle tärkeää, ja johdon on näytettävä esimerkkiä omalla sitoutumisellaan.

Strategiat nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseksi

 1. Osallista työntekijät: Kannusta heitä tekemään turvallisuushavaintoja ja raportoimaan riskeistä. Palkitse ja kiitä aktiivisesta osallistumisesta.
 2. Avoin viestintä: Luo ilmapiiri, jossa turvallisuudesta puhuminen on osa arkea. Tämä koskee niin positiivista palautetta kuin parannusehdotuksiakin.
 3. Yhteiset turvallisuustuokiot: Viikoittaiset keskustelut, joissa käydään läpi turvallisuushavaintoja ja niiden ratkaisuja, auttavat pitämään turvallisuuden mielessä.
 4. Johdon näkyvä sitoutuminen: Johdon on osallistuttava aktiivisesti turvallisuustoimintaan ja osoitettava aidosti kiinnostusta työpaikan arkeen.
 5. Jatkuva parantaminen: Turvallisuuskulttuuri ei kehity itsestään. Tarvitaan säännöllistä arviointia, koulutusta ja kehittämistä.

Nolla tapaturmaa on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa oleva tavoite, kunhan siihen sitoudutaan tosissaan. Se vaatii systemaattista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon kaikki turvallisuuden osa-alueet ja jossa sekä työnantajat että työntekijät tekevät päivittäisiä tekoja turvallisuuden eteen. Yhteistyö, avoin viestintä ja jatkuva parantaminen ovat avainasemassa matkalla kohti nollaa tapaturmaa.

Kun jokainen työpaikalla uskoo, että nolla tapaturmaa on mahdollinen, ja toimii sen mukaisesti, tästä visiosta voi tulla todellisuutta. Jokaisen työpäivän päätteeksi on tärkeää, että jokainen pääsee turvallisesti kotiin. Tämä on tavoite, jonka puolesta kannattaa tehdä töitä – joka päivä.