Kuinka nopeasti saan työturvallisuuskortin?

Mikä on työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on tärkeä dokumentti, joka osoittaa, että työntekijä on saanut riittävän koulutuksen työturvallisuudesta. Kortti on erityisen tärkeä rakennus- ja teollisuusaloilla, joissa työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Työturvallisuuskortin avulla työnantajat voivat varmistaa, että heidän työntekijänsä ovat tietoisia työpaikan riskeistä ja osaavat toimia turvallisesti.

Kortin saaminen edellyttää koulutuksen suorittamista, joka kattaa laajan valikoiman työturvallisuuteen liittyviä aiheita. Koulutuksen jälkeen osallistujat suorittavat kokeen, jonka läpäistyään he saavat työturvallisuuskortin. Tämä kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava.

Kuinka kauan koulutus kestää?

Työturvallisuuskorttikoulutus kestää 4 tai 7 tuntia riippuen siitä, onko kyseessä peruskurssi vai kertauskurssi. Peruskurssi on tarkoitettu niille, joilla ei ole voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Kertauskurssin voi suorittaa, jos haluaa uusia voimassa olevan työturvallisuuskortin.

Tarjoamme koulutuskokonaisuuden, jossa puolet opinnoista suoritetaan itsenäisesti mobiilisovelluksella ja toinen puoli joko lähiopetuksessa tai verkossa järjestettävässä webinaarissa. Trainify-sovelluksen avulla voit itseopiskella puolet koulutuksesta: 4 tuntia peruskurssista tai 2 tuntia kertauskurssista. Tämä mahdollistaa aihealueiden harjoittelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutuksen aikana käsitellään erilaisia työturvallisuuteen liittyviä aiheita, kuten riskien arviointia, turvallisia työmenetelmiä ja työpaikan kuormitustekijöiden arvioimista. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kattava ymmärrys työturvallisuudesta ja valmiudet toimia turvallisesti työpaikalla.

Koulutuksen jälkeen osallistujat suorittavat kokeen, joka mittaa heidän oppimaansa. Kokeen läpäiseminen on edellytys työturvallisuuskortin saamiselle. Koulutuksen ja kokeen suorittaminen samana päivänä tarkoittaa, että kortin saaminen on mahdollista jo yhden päivän kuluessa.

Milloin saan kortin koulutuksen jälkeen?

Koulutuksen ja kokeen suorittamisen jälkeen työturvallisuuskortti toimitetaan yleensä postitse. Kortin saapuminen voi kestää muutamasta päivästä viikkoon, riippuen koulutuksen järjestäjästä ja postin toimitusajoista. On hyvä varautua siihen, että kortin saapuminen voi viedä hieman aikaa, vaikka koulutus ja koe olisi suoritettu nopeasti.

Todistuksena toimii myös Työturvallisuuskeskuksen mobiilikortti. Siitä tarkemmat tiedot saat aina kurssinjohtajalta koulutuksen aikana. Jos sinulla on kiire virallisen työturvallisuuskortin kanssa, voit pyytää kurssinjohtajaa kirjoittamaan sinulle määräaikaisen todistuksen. Määräaikainen todistus on voimassa vain 4 viikkoa. Tämä todistus voi toimia todisteena työturvallisuuskoulutuksen suorittamisesta, kunnes varsinainen kortti saapuu postitse.

Yhteenveto

Työturvallisuuskortin saaminen on suhteellisen nopea prosessi, joka alkaa yhden päivän koulutuksella ja kokeella. Kortin saapuminen postitse voi kestää muutamasta päivästä viikkoon, mutta prosessia voi nopeuttaa valitsemalla oikean koulutuksen järjestäjän ja varmistamalla, että kaikki tarvittavat tiedot ovat kunnossa.

Me Työturvakortit.fi:ssä pyrimme tarjoamaan kattavaa ja ajantasaista tietoa työturvallisuuskoulutuksista ja -korteista. Tavoitteenamme on auttaa työntekijöitä ja työnantajia ymmärtämään työturvallisuuden tärkeyden ja varmistamaan, että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot turvallisen työympäristön luomiseksi.