Mikä on työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria Suomessa. Se on koulutusohjelma, joka on suunniteltu parantamaan työntekijöiden turvallisuustietämystä ja -osaamista. Työturvallisuuskortin suorittaminen on monilla työpaikoilla pakollista, ja se on erityisen yleinen rakennus- ja teollisuusaloilla.

Työturvallisuuskortin tarkoituksena on vähentää työtapaturmia ja parantaa työympäristön turvallisuutta. Koulutus antaa työntekijöille valmiudet tunnistaa ja ehkäistä vaaratilanteita, mikä puolestaan lisää koko työyhteisön hyvinvointia ja tuottavuutta.

Työturvallisuuskortin sisältö

Työturvallisuuskorttikoulutus kattaa laajan kirjon aiheita, jotka liittyvät työpaikan turvallisuuteen. Koulutuksessa käsitellään muun muassa riskien arviointia, ensiaputaitoja, paloturvallisuutta ja ergonomiaa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi lainsäädäntöä ja työnantajan sekä työntekijän velvollisuuksia työturvallisuuden suhteen.

Koulutuksen aikana osallistujat saavat käytännönläheistä tietoa ja oppivat tunnistamaan erilaisia vaaratekijöitä. Tämä tieto auttaa heitä toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti erilaisissa työtilanteissa. Koulutuksen päätteeksi suoritetaan koe, jonka läpäiseminen on edellytys työturvallisuuskortin saamiselle.

Kenelle työturvallisuuskortti on tarkoitettu?

Työturvallisuuskortti on suunnattu kaikille työntekijöille, jotka työskentelevät aloilla, joilla on kohonnut tapaturmariski. Tämä koskee erityisesti rakennus-, teollisuus- ja logistiikka-aloja, mutta myös monia muita sektoreita. Kortti on hyödyllinen myös esihenkilöille ja työnjohtajille, jotka vastaavat työpaikan turvallisuudesta.

Työturvallisuuskortti on myös monilla työpaikoilla pakollinen vaatimus. Työnantajat voivat edellyttää kortin suorittamista ennen työsuhteen alkamista tai sen aikana. Tämä varmistaa, että kaikki työntekijät ovat tietoisia turvallisuuskäytännöistä ja osaavat toimia oikein vaaratilanteissa.

Työturvallisuuskortin hyödyt

Työturvallisuuskortin suorittaminen tuo mukanaan monia etuja sekä työntekijöille että työnantajille. Ensinnäkin, se parantaa työntekijöiden turvallisuustietämystä ja -osaamista, mikä vähentää työtapaturmien riskiä. Tämä puolestaan vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työpaikan tuottavuutta.

Toiseksi, työturvallisuuskortti edistää positiivista turvallisuuskulttuuria työpaikalla. Kun kaikki työntekijät ovat tietoisia turvallisuuskäytännöistä ja osaavat toimia oikein, työympäristöstä tulee turvallisempi ja miellyttävämpi. Tämä lisää työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista työpaikkaan.

Työturvallisuuskortin hankkiminen

Työturvallisuuskortin hankkiminen on helppoa ja vaatii vain koulutukseen osallistumisen ja kokeen läpäisemisen. Työturvallisuuskorttikoulutus kestää 4 tai 7 tuntia riippuen siitä, onko kyseessä peruskurssi vai kertauskurssi. Peruskurssi on tarkoitettu niille, joilla ei ole voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Kertauskurssin voi suorittaa, jos haluaa uusia voimassa olevan työturvallisuuskortin.

Me tarjoamme kattavia työturvallisuuskorttikoulutuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan eri alojen tarpeisiin. Koulutus voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena tai sen voi pilkkoa osiin. Työturvakortit.fi tarjoaa koulutuskokonaisuuden, jossa voit opiskella puolet itsenäisesti mobiilisovelluksessa ja puolet lähiopetuksessa tai verkossa järjestettävässä webinaarissa.

Koulutuksen päätteeksi osallistujat suorittavat tentin, jonka läpäistyään Työturvallisuuskeskus myöntää TyöturvallisuuskortinⓇ. Tentti suoritetaan sähköisesti, mutta sen voi halutessaan tehdä myös paperilla. Suullisista tenteistä on mahdollista sopia erikseen kurssinjohtajan kanssa. Mikäli tenttiä ei läpäise, sen voi uusia kahdesti!

Yhteenveto

Työturvallisuuskortti on olennainen osa työpaikan turvallisuuskulttuuria ja se tarjoaa monia etuja sekä työntekijöille että työnantajille. Kortin suorittaminen parantaa työntekijöiden turvallisuustietämystä ja -osaamista, vähentää työtapaturmien riskiä ja edistää positiivista turvallisuuskulttuuria työpaikalla.

Jos haluat lisätietoja työturvallisuuskortista tai olet kiinnostunut koulutuksistamme, ota yhteyttä meihin ja lähetä tarjouspyyntö. Olemme täällä auttamassa sinua ja työyhteisöäsi saavuttamaan turvallisemman ja tehokkaamman työympäristön.