Miten saada työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on tärkeä dokumentti, joka osoittaa, että työntekijä on saanut riittävän koulutuksen työpaikan turvallisuudesta. Tämä kortti on erityisen tärkeä monilla aloilla, kuten rakennus- ja teollisuusalalla, missä työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten voit hankkia työturvallisuuskortin ja mitä siihen liittyy.

Mikä on työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on todistus siitä, että työntekijä on suorittanut työturvallisuuskoulutuksen. Tämä koulutus kattaa laajan valikoiman aiheita, kuten riskien arviointi, turvalliset työskentelytavat ja hätätilanteiden hallinta. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava.

Kortin tarkoituksena on parantaa työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia. Se on myös monien työnantajien vaatimus, erityisesti aloilla, joissa työturvallisuus on kriittinen tekijä. Työturvallisuuskortin saaminen voi myös parantaa työntekijän työllistymismahdollisuuksia.

Työturvallisuuskoulutuksen sisältö

Työturvallisuuskoulutus koostuu useista moduuleista, jotka kattavat erilaisia työturvallisuuteen liittyviä aiheita. Koulutuksessa käsitellään muun muassa:

  • Toiminta onnettomuustilanteissa
  • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
  • Työpaikan kuormitustekijät
  • Perehdyttäminen työtehtäviin
  • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä

Koulutus on suunniteltu siten, että se tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja taitoja, joita työntekijät voivat soveltaa omassa työssään. Koulutuksen lopuksi suoritetaan koe, jonka läpäiseminen on edellytys työturvallisuuskortin saamiselle.

Työturvallisuuskortin saaminen koulutuksen jälkeen

Koulutuksen suorittamisen ja kokeen läpäisemisen jälkeen saat työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortti toimii siis todistuksena siitä, että olet suorittanut koulutuksen onnistuneesti. Kortti toimitetaan yleensä postitse muutaman viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä. Todistuksena toimii myös Työturvallisuuskeskuksen mobiilikortti osoitteessa. Siitä tarkemmat tiedot saat aina kurssinjohtajalta koulutuksen aikana. Jos sinulla on kiire virallisen työturvallisuuskortin kanssa, voit pyytää kurssinjohtajaa kirjoittamaan sinulle määräaikaisen todistuksen. Määräaikainen todistus on voimassa vain 4 viikkoa, eli kuukauden.

On tärkeää muistaa, että työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Tämän jälkeen kortti on uusittava osallistumalla uudelleen työturvallisuuskoulutukseen. Uusiminen on tärkeää, sillä työturvallisuuskäytännöt ja -lainsäädäntö voivat muuttua ajan myötä.

Työturvallisuuskortin merkitys työelämässä

Työturvallisuuskortti ei ole pelkästään muodollisuus, vaan se on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria. Kortin avulla varmistetaan, että kaikki työntekijät ovat tietoisia työturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja osaavat toimia turvallisesti työpaikalla.

Työnantajille työturvallisuuskortti on osoitus siitä, että työntekijä on saanut asianmukaisen koulutuksen ja on sitoutunut noudattamaan työturvallisuusohjeita. Tämä voi vähentää työtapaturmia ja parantaa työpaikan yleistä turvallisuutta. Työntekijöille kortti voi avata uusia työmahdollisuuksia ja parantaa urakehitystä.

Me Työturvakortit.fi:llä tarjoamme työturvallisuuskortti koulutuksia. Palvelumme sisältää kattavaa tietoa ja tukea työturvallisuuskoulutuksen hankkimisessa. Ota yhteyttä ja lähetä tarjouspyyntö, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua koulutuksen järjestämisessä.