Työturvallisuuskortti koulutusohjelma

Mikä on työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on Suomessa laajasti käytetty työturvallisuuskoulutuksen muoto, joka on suunniteltu parantamaan työpaikkojen turvallisuutta ja vähentämään työtapaturmia. Kortin suorittaminen on monilla aloilla pakollista, ja se osoittaa, että työntekijä on saanut tarvittavan koulutuksen työturvallisuusasioissa.

Korttikoulutus kattaa laajan valikoiman aiheita, kuten riskien arviointi, turvalliset työskentelytavat ja hätätilanteiden hallinta. Koulutuksen tavoitteena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta ja osaamista, jotta he voivat tunnistaa ja ehkäistä vaaratilanteita työpaikalla.

Koulutusohjelman sisältö

Työturvallisuuskortti koulutusohjelma koostuu useista moduuleista, jotka käsittelevät erilaisia työturvallisuuteen liittyviä teemoja. Koulutus sisältää sekä teoreettista että käytännön opetusta, ja se voidaan suorittaa joko lähiopetuksena tai verkossa.

Koulutuksen aikana käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Työturvallisuuslainsäädäntö
  • Riskien arviointi ja hallinta
  • Turvalliset työskentelytavat
  • Hätätilanteiden hallinta
  • Työterveys ja -hyvinvointi

Koulutuksen hyödyt

Työturvallisuuskortti koulutusohjelma tarjoaa monia etuja sekä työntekijöille että työnantajille. Ensinnäkin, se parantaa työntekijöiden turvallisuustietoisuutta ja osaamista, mikä vähentää työtapaturmien riskiä. Tämä puolestaan vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työpaikan tuottavuutta.

Lisäksi koulutus auttaa luomaan turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön, mikä parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Työnantajille koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden täyttää lakisääteiset velvoitteet ja osoittaa sitoutumista työturvallisuuteen.

Koulutuksen suorittaminen

Työturvallisuuskortti koulutusohjelman suorittaminen on helppoa ja joustavaa. Koulutusta tarjoavat useat eri tahot, ja se voidaan suorittaa joko lähiopetuksena tai verkossa. Koulutuksen kesto on yleensä yksi päivä, ja se päättyy kirjalliseen kokeeseen, jonka läpäiseminen on edellytys kortin saamiselle.

Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uusiminen tapahtuu osallistumalla uudelleen koulutukseen ja suorittamalla uusi koe. Tämä varmistaa, että työntekijöiden tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla ja että he ovat tietoisia uusimmista työturvallisuuskäytännöistä ja -säädöksistä.

Meidän roolimme työturvallisuuskoulutuksessa

Me Työturvakortit.fi:ssä olemme sitoutuneet tarjoamaan korkealaatuista työturvallisuuskoulutusta, joka vastaa sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeisiin. Koulutuksemme on suunniteltu siten, että se on helppo ymmärtää ja soveltaa käytännössä, ja se kattaa kaikki tärkeimmät työturvallisuusaiheet.

Tarjoamme joustavia koulutusvaihtoehtoja, jotka sopivat erilaisiin aikatauluihin ja oppimistyyleihin. Olipa kyseessä lähiopetus tai verkkokoulutus, tavoitteemme on varmistaa, että kaikki osallistujat saavat parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen ja pystyvät soveltamaan oppimaansa työpaikallaan. Koulutus voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena tai sen voi pilkkoa osiin. Työturvakortit.fi tarjoaa koulutuskokonaisuuden, jossa voit opiskella puolet itsenäisesti mobiilisovelluksessa ja puolet lähiopetuksessa tai verkossa järjestettävässä webinaarissa.

Yhteenveto

Työturvallisuuskortti koulutusohjelma on olennainen osa työpaikkojen turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamista. Se tarjoaa työntekijöille tarvittavat tiedot ja taidot vaaratilanteiden tunnistamiseen ja ehkäisemiseen, ja se auttaa työnantajia täyttämään lakisääteiset velvoitteensa.

Me Työturvakortit.fi:ssä olemme ylpeitä voidessamme tarjota laadukasta ja kattavaa työturvallisuuskoulutusta, joka edistää turvallisempia ja terveellisempiä työpaikkoja. Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja koulutusohjelmistamme ja siitä, miten voimme auttaa sinua ja yritystäsi parantamaan työturvallisuutta.