Työturvallisuuskortti vaatimukset

Mikä on työturvallisuuskortti?

Työturvallisuuskortti on Suomessa laajasti käytetty koulutusohjelma, joka on suunniteltu parantamaan työpaikkojen turvallisuutta ja vähentämään työtapaturmia. Kortin suorittaminen on monilla työpaikoilla pakollista, erityisesti rakennus- ja teollisuusaloilla. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. Silti työturvallisuuskortista ei ole mainintaa Suomen laissa. Laki ei aseta velvoitteita koskien työturvallisuuskorttia, mutta monen alan työnantajat ovat tehneet siitä pakollisen työskentelyn ehdon.

Kortin saaminen edellyttää osallistumista koulutukseen, joka kestää yleensä yhden päivän. Koulutuksen aikana käsitellään erilaisia työturvallisuuteen liittyviä aiheita, kuten riskien arviointia ja turvallisuusohjeita. Koulutuksen päätteeksi suoritetaan koe, jonka läpäiseminen on edellytys kortin saamiselle.

Koulutuksen sisältö

Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö on tarkkaan määritelty, ja se kattaa laajan kirjon työturvallisuuteen liittyviä aiheita. Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

    • Työn vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen
    • Turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet
    • Ihmisen toiminnan vaikutus työturvallisuudelle
    • Yhteisen työpaikan työsuojelun ja -turvallisuuden periaatteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille kattavat tiedot ja taidot, joiden avulla he voivat tunnistaa ja ehkäistä työpaikan vaaratilanteita. Koulutus voidaan toteuttaa yhtenä kokonaisuutena tai sen voi pilkkoa osiin. Työturvakortit.fi tarjoaa koulutuskokonaisuuden, jossa voit opiskella puolet itsenäisesti mobiilisovelluksessa ja puolet lähiopetuksessa tai verkossa järjestettävässä webinaarissa.

Kenelle työturvallisuuskortti on tarkoitettu?

Työturvallisuuskortti on tarkoitettu kaikille työntekijöille, jotka työskentelevät aloilla, joilla on kohonnut työtapaturmien riski. Tämä koskee erityisesti rakennus- ja teollisuusaloja, mutta kortti on hyödyllinen myös muilla aloilla, kuten logistiikassa ja kunnossapidossa. Työnantajat voivat vaatia kortin suorittamista osana työsopimusta tai työehtosopimusta.

Työturvallisuuskortti on myös hyödyllinen työnhakijoille, sillä se osoittaa työnantajille, että hakijalla on tarvittavat tiedot ja taidot turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Kortin suorittaminen voi parantaa työllistymismahdollisuuksia ja avata ovia uusiin työtehtäviin.

Työturvallisuuskortin uusiminen

Kuten mainittu, työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Tämän jälkeen kortti on uusittava, jotta työntekijä voi jatkaa työskentelyä turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Uusiminen tapahtuu osallistumalla uudelleen työturvallisuuskorttikoulutukseen ja suorittamalla koulutuksen päätteeksi koe.

Uusintakoulutus on tärkeä, sillä työturvallisuuskäytännöt ja -lainsäädäntö voivat muuttua ajan myötä. Uusimiskoulutuksen avulla varmistetaan, että työntekijät ovat ajan tasalla uusimmista turvallisuusohjeista ja -käytännöistä. Tämä auttaa vähentämään työtapaturmia ja parantamaan työpaikan turvallisuuskulttuuria.

Työturvakortit – Luotettava kumppani työturvallisuudessa

Me Työturvakortit.fi:ssä olemme sitoutuneet edistämään työturvallisuutta tarjoamalla korkealaatuista työturvallisuuskorttikoulutusta. Koulutuksemme on suunniteltu vastaamaan työelämän tarpeita ja varmistamaan, että osallistujat saavat kattavat tiedot ja taidot turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Ota yhteyttä ja varmista, että sinä ja työntekijäsi olette valmiita kohtaamaan työpaikan turvallisuushaasteet.