Kuinka kauan työturvallisuuskortin saaminen kestää?

Nainen valkoisessa kypärässä rakennustyömaalla

Työturvallisuuskortti on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria. Se tarjoaa työntekijöille tarvittavat tiedot ja taidot turvalliseen työskentelyyn. Mutta kuinka kauan työturvallisuuskortin saaminen kestää? Tässä artikkelissa käymme läpi prosessin eri vaiheet ja annamme sinulle selkeän käsityksen siitä, mitä odottaa.

Koulutuksen kesto

Työturvallisuuskorttikoulutus kestää 4 tai 7 tuntia riippuen siitä, onko kyseessä peruskurssi vai kertauskurssi. Peruskurssi on tarkoitettu niille, joilla ei ole voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Kertauskurssin voi suorittaa, jos haluaa uusia voimassa olevan työturvallisuuskortin Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia, jotka auttavat osallistujia ymmärtämään ja soveltamaan opittuja asioita käytännössä.

Työturvakortit.fi tarjoaa kattavan koulutuksen, joka kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet. Koulutuksen aikana käsitellään muun muassa työpaikan vaarojen tunnistamista, riskien arviointia ja turvallisuusohjeiden noudattamista. Koulutuksen päätyttyä osallistujat suorittavat testin, jonka läpäiseminen on edellytys työturvallisuuskortin saamiselle.

Testin suorittaminen ja tulosten saaminen

Koulutuksen päätteeksi osallistujat suorittavat siis testin, joka mittaa heidän oppimaansa tietoa. Testi koostuu monivalintakysymyksistä, jotka kattavat koulutuksen aikana käsitellyt aiheet. Testin suorittaminen kestää yleensä noin tunnin, mutta aika voi vaihdella osallistujien mukaan.

Testin tulokset saadaan yleensä heti testin suorittamisen jälkeen. Jos osallistuja läpäisee testin, hän saa työturvallisuuskortin. Jos testi ei mene läpi, osallistuja voi yleensä suorittaa sen uudelleen myöhemmin. Me Työturvakortit.fi:llä pyrimme varmistamaan, että kaikki osallistujat saavat tarvittavan tuen ja ohjauksen testin läpäisemiseksi.

Kortin myöntäminen ja toimitus

Kun testi on suoritettu hyväksytysti, työturvallisuuskortti myönnetään. Kortin myöntämistä valvoo ja ohjaa Työturvallisuuskeskus, joka varmistaa, että kaikki kortin saajat täyttävät vaaditut kriteerit. Kortin myöntäminen tapahtuu yleensä nopeasti, ja kortti toimitetaan osallistujalle postitse.

Todistuksena toimii myös Työturvallisuuskeskuksen mobiilikortti. Siitä tarkemmat tiedot saat aina kurssinjohtajalta koulutuksen aikana. Jos sinulla on kiire virallisen työturvallisuuskortin kanssa, voit pyytää kurssinjohtajaa kirjoittamaan sinulle määräaikaisen todistuksen. Määräaikainen todistus on voimassa vain 4 viikkoa, eli kuukauden.

Yhteenveto

Fyysisen työturvallisuuskortin saaminen kestää yleensä noin 1-2 viikkoa koulutuksen suorittamisesta. Koulutus itsessään kestää yhden työpäivän tuntien verran, ja testin tulokset saadaan heti testin suorittamisen jälkeen. Kortin myöntäminen ja toimitus tapahtuvat yleensä nopeasti, mutta toimitusaika voi vaihdella.

Tarjoamme kattavan ja tehokkaan koulutuksen, joka auttaa osallistujia saamaan tarvittavat tiedot ja taidot turvalliseen työskentelyyn. Työturvallisuuskortti on tärkeä osa työpaikan turvallisuuskulttuuria, ja sen saaminen on ensimmäinen askel kohti turvallisempaa työympäristöä.