Työturvallisuuskortti ja mobiilikortti: Käyttöohjeet

Työntekijä keltaisessa kypärässä mobiilikortti työturvallisuuskeskus

Mikä on työturvallisuuskortti ja miksi se on tärkeä?

Työturvallisuuskortti on osoitus siitä, että työntekijä hallitsee työturvallisuuden perusasiat. Kortin tarkoituksena on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia. Työturvallisuuskortin myöntämistä valvoo ja ohjaa Työturvallisuuskeskus, joka myös ylläpitää rekisteriä kortin suorittaneista henkilöistä.

Monet teollisuusyritykset, rakennuttajat ja rakennusliikkeet vaativat työturvallisuuskorttia kaikilta yhteistyökumppaneiltaan. Tämä varmistaa, että kaikki työmaalla toimivat henkilöt ovat tietoisia työturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja osaavat toimia oikein vaaratilanteissa. Kortti on siis tärkeä työkalu yhteisen turvallisuuden takaamiseksi.

Työturvallisuuskortin suorittaminen ja uusiminen

Työturvallisuuskortin suorittaminen edellyttää seitsemän tunnin mittaista koulutusta, jonka yhteydessä suoritetaan työturvallisuuskorttitesti. Koulutuksessa käydään läpi perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta työpaikalla. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös alakohtaisia työturvallisuusasioita.

Koulutuksen jälkeen jokainen osallistuja saa itselleen fyysisen työturvallisuuskortin, joka postitetaan kotiin. On tärkeää huomata, että paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista työturvallisuuskorttia. Jos kortti katoaa, uuden kortin voi tilata Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Mobiilikortti: Kätevä vaihtoehto perinteiselle kortille

Mobiilikortti on digitaalinen versio perinteisestä työturvallisuuskortista. Se on kätevä vaihtoehto, sillä se kulkee aina mukana älypuhelimessa. Mobiilikortti on yhtä virallinen kuin perinteinen kortti ja se hyväksytään kaikilla työpaikoilla, jotka vaativat työturvallisuuskortin. Tämän voit ladata heti kurssin hyväksyttävästi läpäistyäsi. Mobiilikortin etuna on sen helppo saatavuus ja päivitettävyys. Jos kortin tiedoissa on virhe, korjaukset voidaan tehdä nopeasti ja helposti.

Työturvallisuuskortin koulutuksen sisältö

Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on parantaa työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää päällekkäistä koulutustarvetta. Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
  • Työpaikan kuormitustekijät
  • Perehdyttäminen työtehtäviin
  • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
  • Toiminta onnettomuustilanteissa

Koulutuksen jälkeen osallistujat suorittavat työturvallisuuskorttitestin, jonka hyväksytysti läpäisseet saavat työturvallisuuskortin. Koulutuksen materiaali on saatavilla suomeksi ja englanniksi, mikä helpottaa eri kieliryhmien osallistumista. Myös muut kielet onnistuvat, niistä voit kysyä meiltä lisää.

Työturvallisuuskortin merkitys työpaikoilla

Työturvallisuuskortti on tärkeä työkalu työpaikkojen turvallisuuden parantamisessa. Se auttaa varmistamaan, että kaikki työpaikalla toimivat henkilöt ovat tietoisia työturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja osaavat toimia oikein vaaratilanteissa. Tämä vähentää työtapaturmia ja vaaratilanteita, mikä parantaa työpaikan yleistä turvallisuutta.

Me työturvakortit.fi:llä tarjoamme työturvallisuuskorttikoulutusta ja testausta. Koulutuksemme tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot työturvallisuudesta ja herättää kiinnostusta työturvallisuusasioihin. Työturvallisuuskortti on ainoa virallinen todistus suoritetusta työturvallisuuskoulutuksesta, ja se on voimassa viisi vuotta.

Yhteenveto

Työturvallisuuskortti ja mobiilikortti ovat tärkeitä työkaluja työpaikkojen turvallisuuden parantamisessa. Ne varmistavat, että kaikki työpaikalla toimivat henkilöt ovat tietoisia työturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja osaavat toimia oikein vaaratilanteissa. Työturvallisuuskortin suorittaminen edellyttää kahdeksan tunnin mittaista koulutusta ja testiä, ja kortin myöntämistä valvoo Työtyöturvallisuuskeskus.

Mobiilikortti on kätevä vaihtoehto perinteiselle kortille, sillä se kulkee aina mukana älypuhelimessa ja on helposti päivitettävissä. Me Työturvakortit.fi:llä tarjoamme vain työturvallisuuskorttikoulutusta ja testausta, ja koulutuksemme tavoitteena on parantaa työpaikkojen turvallisuutta ja vähentää työtapaturmia.