Mikä on työturvallisuuskortin voimassaoloaika?

Työturvallisuuskortti on tärkeä osa työpaikkojen turvallisuuskulttuuria Suomessa. Se on suunniteltu parantamaan työntekijöiden turvallisuustietämystä ja vähentämään työtapaturmia. Mutta kuinka kauan tämä kortti on voimassa? Tässä artikkelissa käsittelemme työturvallisuuskortin voimassaoloaikaa ja siihen liittyviä tärkeitä seikkoja.

Työturvallisuuskortin voimassaoloaika

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta sen myöntämispäivästä lähtien. Tämä tarkoittaa, että kortin haltijan on suoritettava uusi koulutus ja testi viiden vuoden välein, jotta kortti pysyy voimassa. Tämä varmistaa, että työntekijät pysyvät ajan tasalla työturvallisuuteen liittyvistä uusimmista tiedoista ja käytännöistä.

Viiden vuoden voimassaoloaika on valittu, koska työturvallisuuskäytännöt ja -säännöt voivat muuttua ajan myötä. Säännöllinen koulutus auttaa varmistamaan, että kaikki työntekijät ovat tietoisia näistä muutoksista ja osaavat toimia turvallisesti työpaikalla.

Miten voimassaoloaika tarkistetaan?

Työturvallisuuskortin voimassaoloaika on merkitty korttiin. Kortin haltija voi tarkistaa voimassaoloajan kortista tai Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Työturvallisuuskeskus hallinnoi työturvallisuuskorttijärjestelmää ja pitää rekisteriä kortin suorittaneista henkilöistä.

Me Työturvakortit.fi:llä suosittelemme, että työnantajat tarkistavat työntekijöidensä korttien voimassaoloajan säännöllisesti. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja ja että heidän korttinsa ovat voimassa.

Uusiminen ja koulutuksen sisältö

Kun työturvallisuuskortin voimassaoloaika lähestyy loppuaan, kortin haltijan on suoritettava uusi työturvallisuuskoulutus ja testi. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta työpaikoilla ja vähentää päällekkäistä koulutustarvetta yhteisillä työpaikoilla. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään uusi työturvallisuuskortti, joka on jälleen voimassa viisi vuotta.

Koulutuksen sisältö kattaa muun muassa:

  • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
  • Työpaikan kuormitustekijät
  • Perehdyttäminen työtehtäviin
  • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
  • Toiminta onnettomuustilanteissa

Koulutus herättää myös kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen. Työturvallisuuskortin uusinnassa koulutus on ensimmäistä kertaa lyhyempi. Kertauskurssin pituus on neljä tuntia.

Mobiilikortti ja sen edut

Nykyään työturvallisuuskortin voi ladata myös mobiililaitteeseen. Tämä on kätevää, sillä korttia ei tarvitse kantaa fyysisesti mukana. Mobiilikortti on selaimessa toimiva verkkosivu, joka ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Mobiilikortissa näkyvät samat tiedot kuin fyysisessä kortissa: nimi, toimiala, työturvallisuuskortin numero ja voimassaoloaika.

Mobiilikortin käyttöönotto on helppoa. Siirry Työturvallisuuskeskuksen mobiilikorttipalvelun verkkosivulle ja tilaa itsellesi salasana sähköpostiin. Kirjaudu sisään ja mobiilikortti on käytettävissäsi millä tahansa mobiililaitteella.

Yhteenveto

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta, ja sen uusiminen vaatii uuden koulutuksen ja testin suorittamisen. Kortin voimassaoloaika on merkitty korttiin, ja sen voi tarkistaa myös Työturvallisuuskeskuksen rekisteristä. Mobiilikortti tarjoaa kätevän vaihtoehdon fyysiselle kortille, ja sen käyttöönotto on helppoa.

Me Työturvakortit.fi:llä tarjoamme työturvallisuuskorttikoulutusta ja testausta, jotta työntekijät voivat varmistaa korttinsa voimassaolon ja pysyä ajan tasalla työturvallisuuskäytännöistä. Työturvallisuuskeskus valvoo ja ohjaa työturvallisuuskorttien myöntämistä, joten voit luottaa siihen, että koulutuksemme täyttää kaikki vaatimukset.