Miten tarkistan työturvallisuuskortin voimassaolon?

Työturvallisuuskortti on tärkeä dokumentti, joka osoittaa, että sen haltija on suorittanut työturvallisuuskoulutuksen. Kortin voimassaolon tarkistaminen on oleellista, jotta voidaan varmistaa, että työntekijä on ajan tasalla työturvallisuusasioissa. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten työturvallisuuskortin voimassaolon voi tarkistaa ja mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Työturvallisuuskortin voimassaoloaika

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta sen myöntämispäivästä. Tämä tarkoittaa, että kortin haltijan tulee suorittaa kertauskurssi ennen kortin vanhenemista, jotta kortin voimassaoloa voidaan jatkaa. Kertauskurssi on lyhyempi kuin peruskurssi ja sen tarkoituksena on päivittää ja syventää aiemmin opittuja tietoja.

Työturvakortit.fi tarjoaa sekä perus- että kertauskursseja, jotka täyttävät Työturvallisuuskeskuksen asettamat vaatimukset. Koulutuksemme avulla voit varmistaa, että työturvallisuuskorttisi on aina voimassa ja että olet ajan tasalla työturvallisuusasioissa.

Voimassaolon tarkistaminen Työturvallisuuskeskuksen rekisteristä

Työturvallisuuskeskus ylläpitää rekisteriä kaikista myönnetyistä työturvallisuuskorteista. Voit tarkistaa kortin voimassaolon helposti Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta löytyvän rekisterin avulla. Rekisteristä löytyy tiedot kortin haltijan nimestä, kortin numerosta ja voimassaoloajasta.

Rekisterin käyttö on yksinkertaista: syötä kortin numero tai haltijan nimi hakukenttään ja saat tiedot kortin voimassaolosta. Tämä on nopea ja luotettava tapa varmistaa, että kortti on edelleen voimassa ja että työntekijä on suorittanut tarvittavan koulutuksen.

Työnantajan vastuu ja velvollisuudet

Työnantajalla on vastuu varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on voimassa oleva työturvallisuuskortti. Tämä on erityisen tärkeää yhteisillä työpaikoilla, joissa useat eri yritykset toimivat samassa tilassa. Työturvallisuuskortin voimassaolon tarkistaminen on osa työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta.

Työnantajan tulee myös huolehtia siitä, että työntekijät osallistuvat kertauskursseille ennen kortin vanhenemista. Me Työturvakortit.fi:llä tarjoamme joustavia koulutusvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat koulutuksen suorittamisen joko lähiopetuksessa tai verkossa. Näin työnantaja voi varmistaa, että koulutus on helposti saavutettavissa ja että kortin voimassaolo voidaan jatkaa ilman katkoksia.

Työturvallisuuskortin uusiminen

Kun työturvallisuuskortin voimassaoloaika lähestyy loppuaan, on aika suorittaa kertauskurssi. Kertauskurssi on suunniteltu siten, että se päivittää ja syventää aiemmin opittuja tietoja. Kurssin suorittaminen on välttämätöntä, jotta kortin voimassaoloa voidaan jatkaa.

Me Työturvakortit.fi:llä olemme kehittäneet innovatiivisen tavan suorittaa kertauskurssi. Tarjoamme koulutuskokonaisuuden, jossa puolet opinnoista suoritetaan itsenäisesti mobiilisovelluksella ja toinen puoli joko lähiopetuksessa tai verkossa järjestettävässä webinaarissa. Tämä mahdollistaa joustavan ja tehokkaan tavan suorittaa koulutus ja varmistaa, että työturvallisuuskortti pysyy voimassa.

Yhteenveto

Työturvallisuuskortin voimassaolon tarkistaminen on tärkeä osa työturvallisuuden ylläpitämistä työpaikalla. Voit tarkistaa kortin voimassaolon helposti Työturvallisuuskeskuksen rekisteristä. Työnantajalla on vastuu varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on voimassa oleva kortti ja että he osallistuvat kertauskursseille ennen kortin vanhenemista.

Me Työturvakortit.fi:llä tarjoamme joustavia ja tehokkaita koulutusvaihtoehtoja, jotka täyttävät Työturvallisuuskeskuksen vaatimukset. Näin voit varmistaa, että työturvallisuuskorttisi on aina voimassa ja että olet ajan tasalla työturvallisuusasioissa.